dầu truyền nhiệt,heat transfer fluid, therminol,Dau truyen nhiet

Công ty cung cấp dầu truyền nhiệt tphcm, Công ty cung cấp heat transfer fluid tại việt nam

Flash Flash

Khảo sát tại chỗ cho cả hai dự án mới thành lập và / hoặc để nâng cấp hệ thống là một trong những hoạt động chính của chúng tôi đối với hầu hết khách hàng nhằm đảm bảo sản phẩm của chúng tôi được sử dụng hiệu quả. Dịch vụ này bao gồm tính toán yêu cầu thể tích chất lỏng trong mỗi hệ thống truyền nhiệt.

 

 

 

 

Các tin khác